top of page
Om oss > Om GreenLamp
Om GreenLamp

GreenLamps strategi är att fokusera på långsiktiga, mätbara och realistiska mål. I nära samarbete med lokala partners och experter, strävar vi efter att anpassa mål till verkliga behov hos kvinnor och flickor i samhällen på den etiopiska landsbygden. Sedan 2012 har GreenLamp arbetat för en trygg framtid för kvinnor och deras närområden. 

GreenLamp har samarbete med ett antal internationella och lokala organisationer. GreenLamps projekt är bla knutna till Hamlin College of Midwives (HCM) i Addis Abeba i Etiopien. 

GreenLamp är en välgörenhetsorganisation registrerad i Schweiz och 11 kvinnor från olika länder sitter i styrelsen. Styrelsen stöds av ett brett spektrum av såväl företag och organisationer som enskilda individer. Såväl styrelsen som övriga arbetar helt volontärt.

Den ideella föreningen GreenLamp Sverige bildades 2020 i samband med att Maria Gårdemyr, som var med i uppstarten av GreenLamp, flyttade tillbaka till sitt hemland Sverige och ville fortsätta att att bidra till GreenLamps viktiga arbete. GreenLamp Sverige kommer att fokusera på fundraising och Awareness-building.

 www.greenlamp.ch hittar du all information om Greenlamp och dess verksamhet och arbete.

bottom of page