top of page
Om oss > Samarbeten
GreenLamp i samarbete med Ferring Pharmaceuticals

Välgörenhetsorganisationen GreenLamp ökar takten genom samarbete med läkemedelsbolaget Ferring Pharmaceuticals och med en svensk gren av verksamheten

Över en miljon kvinnor på den etiopiska landsbygden skapar redan sin egen framtid med GreenLamps stöd men ytterligare insatser behövs. 

Malmö den 9 december 2021. GreenLamp, som startades 2012 av svenska kvinnor boende i Zürich, har nyligen tecknat ett femårsavtal med schweiziska läkemedelsbolaget Ferring Pharmaceutical och nu startar även GreenLamp verksamhet i Sverige. Med mer resurser vill GreenLamp utöka det viktiga stödet för kvinnor på etiopiska landsbygden ännu mer. GreenLamps arbete  bidrar till att flickor och kvinnor på den etiopiska landsbygden kan påverka sin egen framtid, bryta invanda mönster och bidra till bestående förändringar i sina närområden, där fattigdom och brist på tillgångar råder. Den pågående pandemin och konflikten i Tigray-regionen gör att insatserna är mer angelägna än någonsin. 

 

”Greenlamp sponsrar barnmorskeutbildning för unga kvinnor från den etiopiska landsbygden, förbättrar deras arbetsmiljö efter avklarad utbildning samt ger dem förutsättningar att bli förebilder och kvinnliga ledare i sina närområden” säger  Maria Gårdemyr, styrelseordförande i GreenLamp Sverige.  “De barnmorskestudenter vi sponsrar har kommit från olika delar av Etiopien och återvänder hem efter avklarad utbildning. Det vi nu kommer att göra med Ferrings hjälp är att ta ett helhetsgrepp i ett lokalsamhälle för att på så vis intensifiera ett förändringsmönster just där. Vi kommer att sponsra barnmorskeutbildning för fem flickor från en region, utrusta och underhålla fem hälsocentraler med solcellsdrivna system. System som innefattar bl.a. lampor, kylskåp och annan utrustning för mödravård som kräver elektricitet för att fungera. I projektet ingår även anställning av en erfaren barnmorska som kommer att arbeta med uppsökande verksamhet för de kvinnor som bor långt från ett hälsocenter och samtidigt vara mentor och samordnare för de barnmorskor som arbetar på närområdets hälsocenter.“

 

Maria Gårdemyr kommenterar vidare: “GreenLamps strategi är att fokusera på långsiktiga, mätbara och realistiska mål. Det afrikanska ordspråket - when you educate a girl, you educate a community - ligger GreenLamp varmt om hjärtat”. Vi gläds åt att tillsammans med Ferring kunna skapa ett holistiskt förhållningssätt och göra strategiska filantropi insatser. Utbildning, hälsovård och teknik sprider ringar på vattnet och säkerställer en positiv utveckling. Att främja kvinnligt ledarskap är en förutsättning för att trygga en social och ekonomisk tillväxt”.

 

Allt sedan starten 2012 har GreenLamp genom generösa donationer från såväl privatpersoner, företag som institutioner, utökat sin verksamhet. GreenLamps strategiska tillvägagångssätt för såväl insamling som projektledning genom regelbundna vistelser i Etiopien, säkerställer att projekten är verkningsfulla och effektiva. Genom partner samarbetet med Ferring Pharmaceuticals, har GreenLamp tagit ytterligare ett stort kliv framåt i strävan att förbättra levnadsvillkoren för kvinnor och deras familjer på den etiopiska landsbygden. GreenLamp Sverige kommer att nyttja erfarenheterna från detta projekt för att hitta liknande samarbeten i Sverige.

Klicka på knappen för att ladda ner Pressreleasen:

20190131_Greenlamp_9985_edited.jpg
Stort tack till våra sponsorer:
västerstaden.png
Medela.jpeg
Vontobel.png
tetrapak.png
Screenshot 2020-03-09 00.40.48.png
cevian%20capital_edited.jpg
laerdal-logo_en_process.jpg
Attachment-1%20(1)_edited.jpg


 

GreenLamps strategi är att fokusera på långsiktiga, hållbara, mätbara och realistiska insatser och mål. I nära samarbete med lokala partners och experter, kan vi tillsammans bidra till förändringar i samhällen på den etiopiska landsbygden. Genom att främja och uppmuntra flickor och unga kvinnors utveckling, ges möjlighet till framtida påverkan för såväl familjer som samhällen. Det afrikanska ordspråket “when you educate a girl, you educate a community”, ligger GreenLamp varmt om hjärtat. 

 

Partnerskap

Via partnerskap med oss får ni möjlighet att stötta något av våra befintliga utvecklingsprojekt. Välj ett projekt som passar ert företags CSR- arbete, företagsfilosofi och mål. Vi har flera olika projekt inom våra hörnstenar, Learn (utbildning och praktik), Light (teknik och innovation) och Lead (kvinnligt ledarskap). Vi förser er med en årlig rapport och kommunikationshjälp, så att ni på bästa sätt når ut till såväl kunder som medarbetare, med ert engagemang och den skillnad ni gör.

 

Medarbetarengagemang

Samla era medarbetare kring ett gemensamt engagemang för en förändrad framtid samtidigt som ni växer tillsammans och relationer förbättras. Det finns flera sätt att engagera sig på, till exempel;

  • Gör en egen insamling, vi hjälper gärna till med val av projekt.

  • Samlas kring några av de gåvopaket som finns under “Privatpersoner”.

  • Donera produkter som gör skillnad i våra projekt

  • Ge en företagsgåva och visa ert engagemang genom våra gåvobevis.

  • Inspirerande föreläsning – låt oss berätta om vårt arbete eller om några av våra projekt som ligger er speciellt varmt om hjärtat.

bottom of page