top of page
Om oss > Pressrelease
GreenLamp i samarbete med Ferring Pharmaceuticals

Välgörenhetsorganisationen GreenLamp ökar takten genom samarbete med läkemedelsbolaget Ferring Pharmaceuticals och med en svensk gren av verksamheten

Över en miljon kvinnor på den etiopiska landsbygden skapar redan sin egen framtid med GreenLamps stöd men ytterligare insatser behövs. 

Malmö den 9 december 2021. GreenLamp, som startades 2012 av svenska kvinnor boende i Zürich, har nyligen tecknat ett femårsavtal med schweiziska läkemedelsbolaget Ferring Pharmaceutical och nu startar även GreenLamp verksamhet i Sverige. Med mer resurser vill GreenLamp utöka det viktiga stödet för kvinnor på etiopiska landsbygden ännu mer. GreenLamps arbete  bidrar till att flickor och kvinnor på den etiopiska landsbygden kan påverka sin egen framtid, bryta invanda mönster och bidra till bestående förändringar i sina närområden, där fattigdom och brist på tillgångar råder. Den pågående pandemin och konflikten i Tigray-regionen gör att insatserna är mer angelägna än någonsin. 

 

”Greenlamp sponsrar barnmorskeutbildning för unga kvinnor från den etiopiska landsbygden, förbättrar deras arbetsmiljö efter avklarad utbildning samt ger dem förutsättningar att bli förebilder och kvinnliga ledare i sina närområden” säger  Maria Gårdemyr, styrelseordförande i GreenLamp Sverige.  “De barnmorskestudenter vi sponsrar har kommit från olika delar av Etiopien och återvänder hem efter avklarad utbildning. Det vi nu kommer att göra med Ferrings hjälp är att ta ett helhetsgrepp i ett lokalsamhälle för att på så vis intensifiera ett förändringsmönster just där. Vi kommer att sponsra barnmorskeutbildning för fem flickor från en region, utrusta och underhålla fem hälsocentraler med solcellsdrivna system. System som innefattar bl.a. lampor, kylskåp och annan utrustning för mödravård som kräver elektricitet för att fungera. I projektet ingår även anställning av en erfaren barnmorska som kommer att arbeta med uppsökande verksamhet för de kvinnor som bor långt från ett hälsocenter och samtidigt vara mentor och samordnare för de barnmorskor som arbetar på närområdets hälsocenter.“

 

Maria Gårdemyr kommenterar vidare: “GreenLamps strategi är att fokusera på långsiktiga, mätbara och realistiska mål. Det afrikanska ordspråket - when you educate a girl, you educate a community - ligger GreenLamp varmt om hjärtat”. Vi gläds åt att tillsammans med Ferring kunna skapa ett holistiskt förhållningssätt och göra strategiska filantropi insatser. Utbildning, hälsovård och teknik sprider ringar på vattnet och säkerställer en positiv utveckling. Att främja kvinnligt ledarskap är en förutsättning för att trygga en social och ekonomisk tillväxt”.

 

Allt sedan starten 2012 har GreenLamp genom generösa donationer från såväl privatpersoner, företag som institutioner, utökat sin verksamhet. GreenLamps strategiska tillvägagångssätt för såväl insamling som projektledning genom regelbundna vistelser i Etiopien, säkerställer att projekten är verkningsfulla och effektiva. Genom partner samarbetet med Ferring Pharmaceuticals, har GreenLamp tagit ytterligare ett stort kliv framåt i strävan att förbättra levnadsvillkoren för kvinnor och deras familjer på den etiopiska landsbygden. GreenLamp Sverige kommer att nyttja erfarenheterna från detta projekt för att hitta liknande samarbeten i Sverige.

 

GreenLamps projekt är uppbyggda kring de tre hörnpelarna ”LEARN (utbildning och praktik), LIGHT (teknik och innovation) och LEAD (kvinnligt ledarskap)”. 

 

För ytterligare information kontakta
Maria Gårdemyr, styrelseordförande GreenLamp Sverige
maria@greenlamp.se
+46 730 875939
www.greenlamp.se 

Klicka på knappen för att ladda ner Pressreleasen:

bottom of page