top of page

"Never doubt that a small group of thoughtful citizens can change the world; indeed, it's the only thing that ever has" - Margaret Mead

Välkommen till Greenlamp Sverige - en gren av välgörenhetsorganisationen Greenlamp.ch. GreenLamp har sedan 2012 nått ut till över en miljon kvinnor och påverkat livet för fem miljoner människor på den etiopiska landsbygden. Vi arbetar med att stärka kvinnor och flickor genom utbildning, hälso- och sjukvård samt hållbar teknik, för att de ska kunna skapa sociala och ekonomiska förändringar i sina närområden. GreenLamp drivs av övertygelsen att “... när du utbildar en kvinna, utbildar du ett samhälle”, och vår långsiktiga strategi vilar på tre kärnkoncept: LEARN, LIGHT och LEAD.

Vi fokuserar på att göra skillnad på individnivå. Genom att utbilda en kvinnlig barnmorska, ger vi henne förutsättningar att förändra sitt eget och andras liv. Utbildningen stärker henne som kvinna och hon får möjlighet att utvecklas till en kunnig och omsorgsfull barnmorska och blir på så sätt en kvinnlig förebild i samhället.

Vi bidrar med hållbar teknik för att främja en säker och humanitär mödravård på landsbygden. Vårt "Solar Suitcase"-initiativ tillhandahåller ändamålsenlig belysning och därmed en mer tillförlitlig förlossningsmiljö. Detta leder till färre traumatiska förlossningsskador och dödsfall. En trygg förlossningsmiljö motiverar också kvinnor att uppsöka mödravårdsenheter under sin graviditet och att återkomma för eftervård och familjeplanering. 

Utbildning, hälsovård och teknik sprider ringar på vattnet och säkerställer en positiv utveckling i samhällen på landsbygden. Att främja kvinnligt ledarskap är en förutsättning för att trygga den sociala och ekonomiska tillväxten. 

bottom of page