top of page
Om oss > Våra resultat

Ditt bidrag gör skillnad!

Några resultat av vår verksamhet sedan starten 2012

Vår verksamhet bygger på tre kärnkoncept: Learn, Light, Lead. Vi arbetar för att främja tillgång till hållbar hälsovård för kvinnor på den etiopiska landsbygden, med fokus på att tillgodose en trygg förlossningsvård för att förhindra mödra- och spädbarnsdödlighet, samt allvarliga skador i samband med förlossning. Mödradödligheten i Etiopien är 100 gånger så stor som i Sverige (401 dödsfall/100.000 födslar jämfört med 4). Otillräcklig tillgång till elektricitet och ljus och annan utrustning är ytterligare riskfaktorer vid förlossningar. 

 

Vi arbetar tillsammans med lokala och internationella partners på ett holistiskt (helhetligt) sätt genom att utbilda barnmorskor, stärka unga kvinnor att anta ledande roller i sina närområden, och säkerställa trygga förlossningar genom tillgång till ljus och elektricitet i förlossningsrummen.

Gå in på fliken "Stöd oss" för att läsa mer om hur du eller ditt företag kan bidra till Greenlamps viktiga arbete. 

Ditt bidrag gör skillnad!

4ec387_e36c70e7bb7840718938d61a7f36ff1e~

1.

Utbildning av 48 barnmorskor (Bachelor of Science) på Hamlin College of Midwives och St Luke College of Nursing and Midwifery. 14 barnmorskor har examinerats och arbetar nu på hälsocenter på landsbygden. 34 studenter är under utbildning.

2.

Vi har sett en 67% ökning av säkra förlossningar där Hamlin-utbildade barnmorskor arbetar. De viktiga fyra mödravårds kontrollerna som rekommenderas av WHO har ökat med 40%.

3.

26% fler familjer kommer för barnavårds kontroller, vilket är väsentligt för att minska spädbarnsdödligheten och nära 80% fler kvinnor kommer för preventivmedels-

rådgivning och annan hälsorådgivning.

4.

Installation av fler än 260 solcells system med ljus och elektricitet i hälsocenter på den etiopiska landsbygden. GreenLamp tillhandahåller tillsyn och underhåll av de installerade solcells systemen för att säkerställa att det alltid finns ljus för varje förlossning. Ytterligare 50 solcells system skall installeras i höst och förutom ljus ingår även kylskåp för förvaring av medicin och vaccinationer i dessa system.

5.

GreenLamp har försett barnmorskor i Etiopien med utrustning för utbildning och förlossning såsom simulatorer, datorer, sugklockor, blodtrycksapparater och ändamålsenlig litteratur.

6.

Ledarskaps- och kommunikationsutbildning för studenter samt personal inom hälsovård och förvaltning.

Lärarutbyte med Zurich Midwifery Institute (ZHAW), med fokus på upprätta förlossningsställningar.

Utveckling och lansering av Hamlin Midwives Alumni Network (Kamratförening) och organisation av årliga möten med barnmorskor från hela Etiopien.

Samordning av Basal Kroppskännedoms utbildning för barnmorskestudenter och sjukgymnaster i samarbete med svenska sjukgymnaster.

7.

Finansiering av en kvinnlig hälsosamordnare med barnmorskeutbildning för sju hälsocenter i Simien Mountain distriktet i Amhara regionen i norra Etiopien, samt finansiering av utbildningsprogrammet STONE (Skills Training in Obstetric and Neonatal Emergencies) med syfte att utbilda hälsopersonal på landsbygden i hantering av akuta förlossnings situationer inom Atsede Clinics närområde.

bottom of page